TERMS & CONDITIONS

Terms and Conditions of Use of www.islandofsounds.com

All contents published on www.islandofsounds.com website is for information purpose only and as such may not be distributed or used without authorization for commercial purposes except with a prior written consent by Artemus Association or in any way that could cause damages to Artemus Association or any third party.

COPYRIGHT

Any and all documents, data, photographs and/or information published on this website may be used only for individual needs of users in compliance with all copyright or related rights or third parties rights according to the applicable Croatian laws.

Any reproduction, copying or distribution of design or template of Artemus Association website, individual website elements, or corporate logo design is prohibited, except with the express prior written consent by Artemus Association. Except where agreed otherwise, any and all documents, data and information published on this website may be used for personal use only, in compliance with all copyrights and proprietary rights as well as rights of third parties.

DISCLAIMER

Information published by  Artemus Association  on this website shall be deemed accurate and reliable at the time when entered. Artemus Association may at any time update or amend the data on the website without prior notice.

Please keep in mind that sending of private messages via e-mail on the web may be insecure and subject to unauthorized third party access or wrong delivery.

Find out more here Disclaimer.

PRIVACY POLICY

Artemus Association as manager of personal data collection of www.islandofsounds.com users shall safeguard user privacy in compliance with the Personal Data Protection Act. You can find out more here Privacy Policy.

Croatian courts shall have exclusive jurisdiction in respect of any and all claims and/or disputes arising as result of or related to the website.

Artemus Association retains the right to amend or modify the Terms and Conditions of Use of the website without prior notice. By use of any contents of www.islandofsounds.com it shall be deemed that you are aware of and agree with the most updated rules.

 

UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja web stranice www.islandofsounds.com

Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranici www.islandofsounds.com isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja Udruge Artemus ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Udruzi Artemus ili bilo kojoj trećoj strani.

AUTORSKA PRAVA

Svi sadržaji, podaci, audio-vizualni materijali i medija te informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Artemusa, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa, bez izričitog pisanog odobrenja Artemusa. Osim ako nije drugačije dogovoreno, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Informacije koje Udruga Artemus objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Udruga Artemus može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama.

Imajte na umu da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Možete više saznati ovdje Izjava o odricanju od odgovornosti.

ZAŠTITA PODATAKA

Udruga Artemus kao voditelj zbirke osobnih podataka korisnika www.islandofsounds.com, te štiti privatnost korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Možete više pronaći ovdje Zaštita podataka.

Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Udruga Artemus zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja web stranice. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na www.islandofsounds.com smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim pravilima.